SIIVOUSPALVELUN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Clean Spot Oy:n ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen.

1.Sopimuksen kohde ja tarkoitus

1.1. Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Clean Spot Oy tuottaa Asiakkaalle siivouspalvelua. Sopimuksen kohde on Asiakkaan määräämä yksityisasunto.

 1. Sopimuskausi

2.1. Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot- ja toimitusehdot tai asiakkaan hyväksyttyä kirjallisen esim. sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Clean Spot Oy voi suorittaa tilatun palvelun, sovittujen aikataulujen mukaisesti.

2.2. Kertaluontoisen siivouksen (muuttosiivous, remonttisiivous, suursiivous ja ikkunoiden pesu) osalta sopimus on voimassa, kunnes asiakas on hyväksynyt tuotetun palvelun. Säännöllisen siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi.

 1. Palvelut

3.1. Clean Spot Oy suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Clean Spot Oy:n arvion määrittelemissä aikarajoissa. Palvelu suoritetaan Clean Spot Oy:n toimittamilla välineillä. Asiakkaan tulee antaa Clean Spot Oy:lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti sekä huolehtia siivoojan pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.

3.2. Kertaluontoisissa siivouksissa esim. muutto, remontti tai suursiivous tilaa Asiakas Clean Spot Oy:ltä siivousaikaa tunneissa, pois lukien etukäteen ja erikseen kirjallisesti sovitut urakkatyöt. Clean Spot Oy ei sitoudu toimittamaan tiettyä palvelukokonaisuutta, vaan tilatun ajallisen määrän palvelua kohteessa, pois lukien etukäteen ja erikseen sovittu urakkatyö. Jos palvelua ei pystytä suorittamaan etukäteen arvioidussa ajassa sovitaan lisäajasta Asiakkaan kanssa, ennen lisätöiden aloittamista.

3.3. Remonttisiivouksissa asiakaan tulee varmistaa että, remontti on täysin valmis ja että siivouskohteessa ei tehdä siivouksen kanssa samaan aikaan remonttitöitä. Asiakas sitoutuu myös saapumaan paikalle siivouksen valmistuttua tarkistamaan ja hyväksymään siivoustyöt sekä ilmoittamaan mahdollisista puutteista siivouksessa. Jos asiakas ei saavu paikalle tarkistamaan siivouskohdetta, luetaan siivous hyväksytyksi. Clean Spot Oy ilmoittaa asiakkaalle vähintään tuntia ennen töiden valmistumista, jotta asiakkaalla on mahdollisuus saapua paikalle ajoissa.

3.4. Säännöllisissä viikoittaisissa sopimussiivouksissa Clean Spot Oy sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

 1. Reklamaatio

 4.1. Palvelussa mahdollisesti havaituista puutteista Asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti esim. sähköposti tai tekstiviesti 48 tunnin sisällä työn suorituksesta, muussa tapauksessa työ luetaan Asiakkaan puolelta hyväksytyksi. Mahdolliset puutteet korjataan Clean Spot Oy:n toimesta ilman lisäveloitusta kahden arkipäivän kuluessa reklamoinnista. Pois lukien remonttisiivous missä asiakkaan on tarkistettava ja hyväksyttävä siivous paikan päällä välittömästi siivouksen päätyttyä, muussa tapauksessa siivous luetaan asiakkaan puolelta hyväksytyksi.

 1. Hinnat, laskutus ja palvelumaksujen muutokset

5.1. Palveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun hyväksyessään tilausehdot tai tarjouksen sekä maksaessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvolisävero.

5.2. Kertasiivouksessa maksutapa sovitaan samalla, kun siivous tilataan. Siivouksen voi maksaa esimerkiksi yleisimmillä maksukorteilla tai ennakkolaskulla. Halutessanne laskun maksuajalla, pidätämme oikeuden luottotietotarkistukseen.

5.3. Säännöllinen siivous laskutetaan kerran kuukaudessa tai kahden siivouskerran jälkeen jälkikäteen. Asiakas voi tilata laskun e-laskuna omasta verkkopankista tai laskun sähköpostiin. Paperilaskusta veloitamme 2€.

5.4. Clean Spot Oy pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin sopimuskauden aikana. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Palvelumaksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

 1. Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen, kertasiivous

6.1. Kertasiivouksissa Asiakkaalla on oikeus irtisanoa, siirtää tai peruuttaa siivoussopimus ilmoittamalla siitä Clean Spot Oy:lle kirjallisesti. Irtisanominen, siivouksen siirtäminen tai peruuttaminen on mahdollista ilmoittaa kaksi (2) vuorokautta ennen palvelun suorittamista. Irtisanottaessa, siirtäessä siivousta tai peruuttaessa siivous alle kahden (2) vuorokauden sisällä palvelun sovitusta suorittamisesta pidättää Clean Spot oikeuden laskuttaa asiakasta kolmen (3) tuntia vastaavasta palvelusta, voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Clean Spot sitoutuu palauttamaan asiakkaan tilauksen yhteydessä ennakkoon maksamat suoritteet kahden (2) viikon kuluessa irtisanomisesta tai peruuttamisesta.

6.2. Clean Spot Oy:llä on oikeus irtisanoa tai peruuttaa sopimus kirjallisesti välittömästi.

 1. Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen säännöllinen kotisiivous

7.1 Asiakkaalla ja Clean Spot Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi. Purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti esim. sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sopimusasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua siivous 24 tuntia ennen siivousta ilman veloitusta, muussa tapauksessa Clean Spot Oy:llä on oikeus veloittaa suorittamatta jääneestä palvelusta täysi hinta.

 1. Ylivoimainen este

8.1. Clean Spot Oy ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. Vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväylienruuhkia, liikenneonnettomuuksia sekä kulkutauteja.

 1. Luottamuksellisuus

9.1. Kaikki Clean Spot Oy:n työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat vaitiolovelvollisia, jonka perusteella he eivät voi paljastaa mitään Asiakkaaseen tai hänen henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvää seikkaa jonka ovat saaneet tietoonsa. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä. Clean Spot Oy ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

 1. Tietosuoja

10.1. Clean Spot noudattaa henkilötietolain määräyksiä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttö Clean Spot Oy:n markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

 1. Vastuu ja vakuutukset

11.1. Clean Spot Oy vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista joiden voidaan osoittaa aiheutuneen Clean Spot Oy:n tai Clean Spot Oy:n yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta. Eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää käsittelemään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. Sohvat, pöydät, jääkaapit, pesukoneet jne. Clean Spot Oy:n ei vastaa välillisistä vahingoista missään olosuhteissa. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Clean Spot Oy:n vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

 1. Ristiriitojen ratkaiseminen

12.1. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 TILAUSEHDOT JA TOIMITUSTAVAT VERKKOKAUPPA
Nouto Clean Spot Oy toimitilat.

Voit noutaa tilaamasi tuotteet yrityksemme toimipaikasta. Huomioithan että toimipaikkamme ei ole kauppa. Joten aina ennen noutoa on hyvä soittaa ja varmistaa että olemme paikalla (Klo 8:00-17:00). 020 719 14 70.

Ilmainen toimitus sopimusasiakkaat

Tarjoamme kuljetuspalvelua sopimusasiakkaillemme pääkaupunkiseudulla. Sopimusasiakkaan valitset kassalla ilmaisen toimituksen. Tilauksen jälkeen olemme teihin yhteydessä ja sovimme kanssanne parhaan toimitusajankohdan.

Nouto omasta postista

Voit tilata tuotteen omaan postiin. Maksutapoina on Checkout maksutavat. Mikäli tilauksenne sisältää ns. vaarallisia aineita (syövyttävät aineet tms.) otamme yhteyttä teihin ja sovimme tarkemmin kuljetusmuodosta ennen tilauksen lähettämistä. Tarjoamme kuljetuspalvelua sopimusasiakkaillemme pääkaupunkiseudulla. Sopimuasiakkaana voit pyytää kuljetuspalvelua varten koodin verkkokauppaan asiakaspalvelustamme kauppa@cleanspot.fi tai soittamalla 020 719 14 70

Kotiinkuljetus Posti

Voit tilata tuotteille myös kotiinkuljetuksen. Kuljetuksen hoitaa Posti. Mikäli tilauksenne sisältää ns. vaarallisia aineita (syövyttävät aineet tms.) otamme yhteyttä teihin ja sovimme tarkemmin kuljetusmuodosta ennen tilauksen lähettämistä.

Muut tilaustavat

Toimitamme tarvittaessa myös muulla tavalla toiveenne mukaisesti. Ota yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse kauppa@cleanspot.fi tai puhelimitse 020 719 14 70

Toimitusajat

Toimitamme tilatut tuotteet kuljetettavaksi normaalisti 1-3 arkipäivän sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Mikäli tilatun tuotteen toimittaminen viivästyy yli 5 arkipäivää, ilmoitamme siitä erikseen. Jos haluatte varmistaa tuotteen saatavuuden erikseen, niin olkaa yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostilla kauppa@cleanspot.fi tai puhelimitse 020 719 14 70. Pidätämme oikeuden jälkitoimituksiin, mikäli tuote on loppunut sekä varastosta että maahantuojalta.

Takuu ja palautusehdot

Koneilla ja välineillä on vuoden takuu, ellei erikseen mainita. Takuuasioissa oltava yhteydessä asiakaspalveluun. Verkkokaupasta ostetuilla tuotteilla on 14 vrk:n palautusoikeus. Tuotteen on oltava alkuperäisessä kunnossa. Jos haluatte palauttaa tuotteen, niin olkaa yhteydessä asiakaspalveluun, niin saatte palautusohjeet. Verkkokauppamme tuotepalautuksissa sitoudumme noudattamaan kuluttajansuojalain mukaisia etämyyntiehtoja.

CHECKOUT MAKSUEHDOT VERKKOKAUPPA
MAKSUTAVAT

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu ja Checkout Finland Oy on OPn omistuksessa.

Maksu pankkipainikkeilla

Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet, eli voit maksaa Nordean, Osuuspankin, Säästöpankin, POP-pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, S-pankin, Ålandsbankenin ja LähiTapiola pankin maksupainikkeilla. Maksun saajana tiliotteella näkyy Checkout Finland Oy. Välitämme maksusi verkkokauppiaalle.

Maksut luottokorteilla

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Verkkokaupalla eikä Checkout Finland Oy:llä ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut.. Verkkokauppa käyttää Checkout maksunvälityspalvelua korttimaksuissa. Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Maksukorttimaksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Checkout Finland Oy:n (2196606-6) välille. Checkout Finland Oy vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle.

Ennakkotilisiirto

Ennakkotilisiirtoa käyttävä asiakas saa itselleen tulostettavaksi tilisiirtolomakkeen, jonka hän voi käydä maksamassa perinteiseen tapaan vaikkapa pankissa. Ennakkotilisiirtoa käytettäessä maksu näkyy kauppiaan järjestelmässä keskeneräisenä, kunnes asiakas on maksanut tilisiirtolomakkeen tietojen mukaisesti.

Yhteystiedot:

Svea WebPay/ Svea Ekonomi Ab, filial i Finland Atomitie 2 C 00370 Helsinki Puhelin: 09 4242 3092 Sähköposti: webpay@svea.fi www.sveawebpay.fi

REKISTERISELOSTE

Clean Spot Oy (Y-tunnus: 1875768-5) Laakavuorentie 7 b 35 00970 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Petri Niemi Puhelin +358 405493607 Sähköposti petri.niemi@cleanspot.fi

REKISTERIN NIMI

Clean Spot Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Clean Spot Oy:n asiakkaaksi, ostanut Clean Spot Oy:ltä tavaraa ja/tai palveluja. Osallistunut Clean Spot Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Clean Spot Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Clean Spot Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Clean Spot Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Clean Spot Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Clean Spot Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Clean Spot Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Clean Spot Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse kauppa@cleanspot.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero Tiedot käsitellyistä tilauksista Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Clean Spot Oy:n käytössä, paitsi Clean Spot Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa, joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Clean Spot Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Clean Spot Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Clean Spot Oy:n käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Clean Spot Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

Laatimispäivä 1.1.2018

Rekisterin- pitäjä

Nimi Clean Spot Oy

Osoite Laakavuorentie 7 B 35

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358405493607, petri.niemi@cleanspot.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi Petri Niemi

Osoite Laakavuorentie 7 b 35, 00970 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

+358405493607, petri.niemi@cleanspot.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri, Clean Spot Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelusopimuksen asiakasrekisteri, Procountor laskutus ja kirjanpito-ohjelma, Outlook365, myynti ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, puhelinumero ja sähköposti. Tieto asiakaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamien tietojen mukaisesti.

 

REKISTERISELOSTE  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan yhteistyökumppaneille vain siinä tapauksessa, että palvelun toteuttaminen sitä vaatii. Luovutettavia tietoja ovat asiakaan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista materiaalia ei säilytetä

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterin merkityttä on oikeus tarkistaa rekisteritietonsa. Tarkistus pyyntö voidaan tehdä kirjallisesti: Petri Niemi, petri.niemi@cleanspot.fi tai osoitteeseen: Clean Spot Oy, laakavuorentie 7 b 35, 00970 Helsinki

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterin merkityttä on oikeus korjata rekisteritietonsa. Tarkistus pyyntö voidaan tehdä kirjallisesti: Petri Niemi, petri.niemi@cleanspot.fi tai osoitteeseen: Clean Spot Oy, laakavuorentie 7 b 35, 00970 Helsinki

Muut henkilö- tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainonnassa, etämyynnissä, ja muissa etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta